בתאל רפאלוב – התאוששות לאחר לידה
בתאל רפאלוב – התאוששות לאחר לידה

*התאוששות לאחר לידה*
כשילדתי את בני הרביעי לפני שנתיים נחשפתי לראשונה לתוכנית.
ההתאוששות מהלידה היתה מהירה, חזרתי לעניינים מהר למרות שציפיתי לזמן החלמה ממושך כיאה ליולדת בפעם הרביעית..
התינוק שינק גוס היה הרבה יותר רגוע וישן טוב יותר בלילות