You are currently viewing סדנת בין האתגרים ינואר 2018
סדנת בין האתגרים ינואר 2018

מפגש כזה עוד לא היה
הרצאות מרתקות – יש!
הכנת מתכונים בריאים ומזינים – יש!
השראה ללא הפסקה – יש!
והכל חינם!!!